Cíle

Cílem Olympiády lidských práv je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o problematice, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lidské společnosti.

 
Porota

V porotě soutěže pravidelně zasedají významné osobnosti nejen z mezinárodních organizací, které se danou tématikou zabývají, ale také pedagogové či osoby podílející se na řízení státu.

 
Partneři

Olympiáda lidských práv je prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae.

Aktuálně

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte, abychom Vás informovali, že v průběhu října a listopadu 2014 proběhl 3. ročník soutěže Olympiáda lidských práv. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 2452 studentů středních škol a gymnázií z celého území České republiky. Školní kolo soutěže proběhlo ve dnech 6. - 19. 10. 2014. Do finálového kola, které se uskutečnilo dne 22. 11. 2014 v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, bylo porotou vybráno 80 nejlepších soutěžících. Postupujícím studentům, kteří obstáli v konkurenci skoro dvou a půl tisíce vrstevníků, bychom touto cestou rádi pogratulovali. Vítězi 3. ročníku soutěže Olympiáda lidských práv se stali:

1. Kristýna Hynková, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
2. Marek Čermák, Gymnázium Krnov, Krnov
3. Ondřej Kříž, Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha

Vítězům srdečně gratulujeme!
Ostatním studentům děkujeme za účast a doufáme, že se do soutěže přihlásí i příští rok!

Organizátoři soutěže se s ohledem na množství přihlášených studentů a ochranu osobních údajů rozhodli kompletní výsledky soutěže nezveřejňovat. Na vyžádání konkrétního studenta (z emailu, který každý student uvedl jako kontaktní) Vám rádi sdělíme bodové ohodnocení testové části i eseje. Pro vyloučení veškerých pochybností dodáváme, že práce hodnotila desetičlenná porota dle stanovených kritérií a výběr probíhal ve dvou kolech, aby byla zajištěna objektivita hodnocení. Porotci se při hodnocení prací zaměřovali nejen na faktickou správnost a informační hodnotu esejů, ale rovněž na tok a návaznost textu a kvalitu použité argumentace. Máte-li zájem o výsledky hodnocení Vaší práce, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na adrese info@olpcr.cz. O výsledky si taktéž mohou zažádat učitelé, kteří školní kolo Olympiády lidských práv se svou třídou vyplňovali. Učitele bychom rádi požádali, aby při komunikaci použili, pokud možno, školní emailovou adresu, z níž bude možná identifikace školy.
Děkujeme!

 

Organizace

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do školního kola se mohou zapojit všichni studenti středních škol, jak kolektivně, kdy se do projektu přihlásí škola, kterou navštěvují, tak individuálně, pokud mají o soutěž zájem, avšak jejich škola se soutěže neúčastní. Vybraní soutěžící z prvního kola postupují do celorepublikového finále, kde se před odbornou porotou utkají o hodnotné ceny.

Teoretické vědomosti, originální způsoby řešení problémů i praktické zkušenosti studentů posuzuje porota složená z odborníků na lidsko-právní problematiku.

Soutěž využívá inovativní a moderní interaktivní prvky vzdělávání: rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů mladých lidí.

 

Pravidla soutěže

Olympiáda lidských práv (dále jen OLP) je dobrovolnou, zájmovou činností studentů středních škol ve věku 15–19 let. Soutěž probíhá ve dvou kolech: skládá se ze školního kola a kola finálového, kterého se pak zúčastní nejlepší soutěžící z kola školního. Vítězové pak mají možnost konfrontovat své názory na lidsko-právní problematiku s odbornou porotou. První ročník OLP proběhl v roce 2012 a v současné době připravujeme čtvrtý ročník soutěže.

Školní kolo

  Možnost zúčastnit se školního kola má jak celá třída pod vedením vyučujícího, tak i jednotlivci pomocí internetu ze svého domova.   Formulář se skládá ze dvou částí: z otázek o lidsko-právní problematice a následně ze stručného zamyšlení na vybrané téma. Obě části jsou stanoveny odbornou porotou, složené z nejvýznamnějších osobností na problematiku lidských práv v České republice. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 40 minut, tedy méně než jednu klasickou vyučovací hodinu.
  Organizace školního kola je jednoduchá. Pokud se jedná o zapojení celé třídy v rámci výuky, je třeba, aby pověřený vyučující navštívil se třídou počítačovou učebnu na příslušné škole. Studenti se následně přihlásí na naše webové stránky www.olpcr.cz, kde vyplní daný formulář.   Pokud jste se rozhodli přihlásit se do soutěže samostatně, bez podpory Vaší školy, budete postupovat podobně, navštívíte opět naše stránky www.olpcr.cz a vyplníte si formulář sami ze svého počítače.
 

Finálové kolo

Ve finálovém kole budou soutěžící nejprve vypracovávat eseje na zadaná témata a následně formou diskuze obhajovat své názory před odbornou porotou.

Pořadatelé soutěže

Jarmila Schreiberová
 

Jarmila Schreiberová
Předsedkyně

jarmila.schreiberova@olpcr.cz

 

Oskar Blažek
 

Oskar Blažek
Místopředseda

oskar.blazek@olpcr.cz

 

Hana Láníková
 

Hana Láníková
Členka předsednictva

hana.lanikova@olpcr.cz

 

 
Stanislav Polena
 

Stanislav Polena
Člen předsednictva

stanislav.polena@olpcr.cz

 

Erich Kříž
 

Erich Kříž
Člen spolku

erich.kriz@olpcr.cz

 

Adam Csukás
 

Adam Csukás
Člen spolku

adam.csukas@olpcr.cz

 

 
Anna Mihinová
 

Anna Mihinová
Členka spolku

anna.mihinova@olpcr.cz

 

Pavla Vavrečková
 

Pavla Vavrečková
Členka spolku

pavla.vavreckova@olpcr.cz

 

 

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. - Aurelius Marcus Antonius

©2015 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron