Cíle

Cílem Olympiády lidských práv je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o problematice, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lidské společnosti.

 
Porota

V porotě soutěže pravidelně zasedají významné osobnosti nejen z mezinárodních organizací, které se danou tématikou zabývají, ale také pedagogové či osoby podílející se na řízení společnosti.

 
Partneři

Olympiáda lidských práv je prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae.

 

AKTUÁLNĚ

Vážené studentky, vážení studenti, vážení pedagogové,
příprava letošního, tedy 4. ročníku Olympiády lidských práv je v plném proudu! Školní (internetové) kolo bude spuštěno již 12. 10. 2015 a odkaz na soutěžní formulář naleznete po zahájení přímo zde na našich internetových stránkách. První kolo bude probíhat až do 12. 11. 2015. Finálové kolo pro postupující studenty se již tradičně uskuteční v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, a to dne 4. 12. 2015. Pro více informací sledujte naši stránku na Facebooku. 

Děkujeme!

 

Organizace

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do školního kola se mohou zapojit všichni studenti středních škol, jak kolektivně, kdy se do projektu přihlásí škola, kterou navštěvují, tak individuálně, pokud mají o soutěž zájem, avšak jejich škola se soutěže neúčastní. Vybraní soutěžící z prvního kola postupují do celorepublikového finále, kde se před odbornou porotou utkají o hodnotné ceny.

Teoretické vědomosti, originální způsoby řešení problémů i praktické zkušenosti studentů posuzuje porota složená z odborníků na lidskoprávní problematiku.

Soutěž využívá inovativní a moderní interaktivní prvky vzdělávání: rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů mladých lidí.

 

Pořadatelé soutěže

Jarmila Schreiberová
 

Jarmila Schreiberová
Předsedkyně

jarmila.schreiberova@olpcr.cz

 

Oskar Blažek
 

Oskar Blažek
Místopředseda

oskar.blazek@olpcr.cz

 

Hana Láníková
 

Hana Láníková
Členka předsednictva

hana.lanikova@olpcr.cz

 

 
Stanislav Polena
 

Stanislav Polena
Člen předsednictva

stanislav.polena@olpcr.cz

 

Erich Kříž
 

Erich Kříž
Člen spolku

erich.kriz@olpcr.cz

 

Adam Csukás
 

Adam Csukás
Člen spolku

adam.csukas@olpcr.cz

 

 
Anna Mihinová
 

Anna Mihinová
Členka spolku

anna.mihinova@olpcr.cz

 

Pavla Vavrečková
 

Pavla Vavrečková
Členka spolku

pavla.vavreckova@olpcr.cz

 

 

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. - Aurelius Marcus Antonius

©2015 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron