Porota

V porotě soutěže pravidelně zasedají významné osobnosti nejen z mezinárodních organizací, které se danou tématikou zabývají, ale také pedagogové či osoby podílející se na řízení státu.

Cíle

Cílem Olympiády lidských práv je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o problematice, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lidské společnosti.

Partneři

Olympiáda lidských práv je prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae.

Organizace

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do školního kola se mohou zapojit všichni studenti středních škol, jak kolektivně, kdy se do projektu přihlásí škola, kterou navštěvují, tak individuálně, pokud mají o soutěž zájem, avšak jejich škola se soutěže neúčastní. Vybraní soutěžící z prvního kola postupují do celorepublikového finále, kde se před odbornou porotou utkají o hodnotné ceny.

Teoretické vědomosti, originální způsoby řešení problémů i praktické zkušenosti studentů posuzuje porota složená z odborníků na lidsko-právní problematiku.

Soutěž využívá inovativní a moderní interaktivní prvky vzdělávání: rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů mladých lidí.

Pravidla soutěže

Olympiáda lidských práv (dále jen OLP) je dobrovolnou, zájmovou činností studentů středních škol ve věku 15 – 19 let. Soutěž probíhá ve dvou kolech: skládá se ze školního kola a kola finálového, kterého se pak zúčastní nejlepší soutěžící z kola školního. Vítězové pak mají možnost konfrontovat své názory na lidsko-právní problematiku s odbornou porotou. První ročník OLP proběhl v roce 2012 a v současné době připravujeme třetí ročník soutěže. Konkrétní pravidla třetího ročníku OLP budou včas upřesněna.

Školní kolo

  •  

    Možnost zúčastnit se školního kola má jak celá třída pod vedením vyučujícího, tak i jednotlivci pomocí internetu ze svého domova.

  • Organizace školního kola je jednoduchá. Pokud se jedná o zapojení celé třídy v rámci výuky, je třeba, aby pověřený vyučující navštívil se třídou počítačovou učebnu na příslušné škole. Studenti se následně přihlásí na naše webové stránky www.olpcr.cz, kde vyplní daný formulář.

  • Formulář se skládá ze dvou částí: z otázek o lidsko-právní problematice a následně ze stručného zamyšlení na vybrané téma. Obě části jsou stanoveny odbornou porotou, složené z nejvýznamnějších osobností na problematiku lidských práv v České republice. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 40 minut, tedy méně než jednu klasickou vyučovací hodinu.

  • Pokud jste se rozhodli přihlásit se do soutěže samostatně, bez podpory Vaší školy, budete postupovat podobně, navštívíte opět naše stránky www.olpcr.cz a vyplníte si formulář sami ze svého počítače.

Finálové kolo

Ve finálovém kole budou soutěžící nejprve vypracovávat eseje na zadaná témata a následně formou diskuze obhajovat své názory před odbornou porotou.

Pořadatelé soutěže

Hana Láníková

Místopředsedkyně

E-mail: hana.lanikova@olpcr.cz

Jarmila Schreiberová
Předsedkyně

Lorem Ipsum

Senior UI Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Hana Láníková
Místoředsedkyně

Jarmila Schreiberová

Místopředsedkyně

E-mail: jarmila.schreiberova@olpcr.cz

Stanislav Polena
Místopředseda

Lorem Ipsum

Senior UI Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Oskar Blažek
Člen předsednictva

Lorem Ipsum

Senior UI Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Erich Kříž
Člen předsednictva

Lorem Ipsum

Senior UI Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Daniel Rob
Člen předsednictva

Adam Csukás
Člen spolku

Anna Mihinová
Členka spolku

Pavla Vavrečková
Členka spolku

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. - Aurelius Marcus Antonius