Partneři

Čtvrtý ročník Olympiády lidských práv byl organizován pod záštitou:

Amnesty International
UNICEF
Informačního centra OSN
Magistrátu hl. m. Prahy
Prague Society for International Cooperation
European People’s Party (Jiří Pospíšil)

Nad projektem osobně převzali záštitu:
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier
ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová

Třetí ročník Olympiády lidských práv byl organizován pod záštitou:

Magistrátu hlavního města Prahy
Informačního centra OSN v Praze
Českého helsinského výboru

Nad projektem osobně převzali záštitu:
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier
senátorka JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
politoložka Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová
poslanec Karel Schwarzenberg

Třetí ročník OLP je financován z prostředků poskytnutých Nadací Vodafone ČR a organizací The Prague Society for International Cooperation.

Druhý ročník Olympiády lidských práv byl organizován pod záštitou:

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Magistrátu hlavního města Prahy
Informačního centra OSN v Praze
Českého helsinského výboru

Nad projektem osobně převzaly záštitu:
senátorka JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Projekt dále podpořily Euroskop, Informační centrum OSN v Praze, ADRA, UNICEF a Amnesty International.

Druhý ročník OLP byl financován z prostředků poskytnutých Nadací Vodafone ČR.

První ročník Olympiády lidských práv byl organizován pod záštitou:

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Nad projektem osobně převzali záštitu:
místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
předsedkyně PSP ČR Miroslava Němcová

Projekt dále podpořily Informační centrum OSN v Praze, ADRA, UNICEF a Amnesty International.

První ročník OLP byl financován z prostředků poskytnutých Magistrátem hlavního města Prahy.

©2019 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron