Porota

Ve čtvrtém ročníku OLP v porotě zasedly tyto významné osobnosti:

Jiří Pospíšil – europoslanec
Mark Martin – ředitel Amnesty International pro ČR
Barbora Krutáková – informační centrum OSN v ČR
Michal Žižlavský – advokát, člen představenstva České advokátní komory
Barbora Rittichová – Liga lidských práv
Petra Zdražilová – vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv
Rosa Šimberská – UNICEF ČR
Marian Švejda – The Prague Society for International Cooperation
Kálmán Petőcz – předseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku
Miluše Kindlová – pedagožka na PRF UK
Dagmar Horná – předsedkyně celostátní komise OLP na Slovensku

Ve třetím ročníku OLP v porotě zasedly tyto významné osobnosti:

Mark Martin – ředitel Amnesty International ČR
Pavla Gomba – ředitelka UNICEF ČR
Zuzana Durajová – zástupkyně Ligy lidských práv
Barbora Krutáková – zástupkyně Informačního centra OSN v Praze
Vladimíra Dvořáková – předsedkyně Akreditační komise ČR
Dagmar Horná – předsedkyně celostátní komise slovenské Olympiády lidských práv
Viliam Figusch – člen celostátní komise slovenské Olympiády lidských práv
Jaroslav Vondráček – advokát a externí pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Marian Švejda – zástupce The Prague Society for International Cooperation

Ve druhém ročníku OLP v porotě zasedly tyto významné osobnosti:

Mark Martin – ředitel Amnesty International
David Ondráčka – ředitel Transparency International
Jan Bárta – ředitel ADRA
Dagmar Horná – předsedkyně celostátní komise slovenské Olympiády lidských práv
Barbora Krutáková – zástupce Centra OSN v Praze
František Kostlán – místopředseda předsednictva Českého helsinského výboru
Jaroslav Vondráček – advokát a externí pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Jana Reschová – pedagožka na Vysoké škole ekonomické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Lenka Kohoutová – bývala poslankyně ODS, dlouhodobě pracující se zdravotně postiženými lidmi a věnující se charitě

V prvním ročníku OLP v porotě zasedly tyto významné osobnosti:

Mark Martin – ředitel Amnesty International
David Ondráčka – ředitel Transparency International
Jan Bárta – ředitel ADRA
Petruška Šustrová – česká disidentka, jedna z mluvčí Charty 77, publicistka a překladatelka
Ivana Svobodová – ředitelka pro komunikaci UNICEF ČR
Jaromír Štětina – senátor, současně garant programové části soutěže
Helena Chudomelová – radní hlavního města Prahy pro oblast školství, mládeže a sportu
Miroslava Hájková – pracovnice odboru vzdělávání na MŠMT ČR

©2019 Leges humanae o.s. Vytvořil: vesteron